älvdalsdräkt

MAT & FIKA

Restaurang Dalgatan 118 står som partner för mat & fika. Som utställare kan du beställa färdiga lunchlådor som serveras i utställarloungen.

Vill du också servera mat eller fika under mässan? Kontakta Hannah!